• WechatIMG41
  • WechatIMG42
  • WechatIMG44
1

暮雪來

Regular price
NT$ 1,560.00
Sale price
NT$ 1,560.00
Regular price
NT$ 0.00
順豐快遞$90 | Dancingrockcrystal
順豐快遞$90

元素:雪花幽靈、粉晶、白月光、奶白晶、粉水晶隨形

Gustaf Fjaestad(1868-1948)瑞典藝術家,他曾是一名滑冰運動員

他以其描繪迷人的雪景畫而聞名。他的創作方法非常與眾不同,先在畫布塗上感光化學物質,再將圖像投射在畫布上,形成感光反應完成畫作